Thursday, 5 April 2012

KUMPULAN 4

Tajuk 5
Bagaimana meningkatkan penumpuan kanak-kanak pada sesuatu aktiviti? (Walaupun ‘attention span’ kanak-kanak singkat)?

Tajuk 8
Apakah yang dididik di tadika berkaitan kemahiran sosial dan bertingkah laku? Adakah matlamat tersebut tercapai?



KUMPULAN 3

Tajuk: Apa faktor yang membuatkan timbulnya disiplin dalam bilik tadika kucar-kacir? Huraikan faktor guru, kanak-kanak, dan persekitaran fizikal? Bagaimanakah suasana yang dikatakan positif untuk pembelajaran?